Hjælp til online version af Bornholm Kommuneatlas

Dette atlas indeholder oplysninger om de mest bevaringsværdige og værdifulde miljøerpå Bornholm. Det indeholder også en vurdering af bevaringsværdien for alle de bygninger, der er opført før 1940.

Oplysningerne kan have stor betydning for borgerne og erhvervslivet, når der skal træffes beslutning om, hvor man vil bo eller etablere erhvervsvirksomhed. Kommuneatlasset bliver også brugt i kommunens planlægning, f.eks. når det skal vurderes, hvor der kan bygges nyt, eller hvis der er bygninger, der ønskes nedrevet.

Oplysningerne kan løbende opdateres, når bygningerne bliver ombygget. Det betyder, at atlasset efterhånden giver et historisk billede af bygninger og bydele, når der bliver taget nye fotos og der samtidig laves en ny vurdering.

Bornholm Atlas kan bruges sådan:

  • Du kan lave tekstsøgning på ord eller en adresse
  • I afsnittene med arkitektoniske kvaliteter kan kortene forstørres ved et klik med musen.
  • I afsnittene med arkitektoniske kvaliteter kan signaturerne - sigteliner og udsigtspunkter - gøres interaktive. Hvis man klikker på signaturen, kommer der et billede, der viser udsigten eller det sted, som pilen peger på.
  • Illustrationer kan forstørres ved et klik med musen.
  • Kortene i afsnittet "Bygningernes bevaringsværdi" kan hentes frem i et skærmbillede med et panoreringsværktøj, hvor man bruger musen til at navigere, og forstørre det ved at holde venstre museknap inde, og zoomer ud ved at holde space og venstre museknap nede..
  • Bygninger, der er opført før 1940 er vurderet med hensyn til deres bevaringsværdi. Kategorierne er følgende: Fredede bygninger (auberginefarve), høj bevaringsværdi (mørkerød), middel bevaringsværdi (lyserød), lav bevaringsværdi (grå).
  • Når musen føres over en farvet bygning, kommer bygningens adresse, (vejnavn og husnummer) frem.
  • Klikker du med musen på en bygning, kommer der et skærmbillede med foto af ejendommens bygninger og deres bevaringsværdier med bemærkninger.
  • Hvis du skriver en adresse, (vejnavn og husnummer) kommer der et skærmbillede med foto af bygningen og bevaringsværdien med bemærkninger.
  • Hvis du skriver et vejnavn uden husnummer og vælger "returtasten", kommer der en liste med husnumre på de vurderede bygninger som er beliggende på valgte gade. Husk at skrive vejnavnet rigtigt, og husnummeret skal have bogstav efter, hvis der er flere husnumre på en ejendom.

Bemærk:
Oplysningerne i tilknytning til bevaringsværdien kan i nogle tilfælde være svære at forstå. Det skyldes, at oplysningerne oprindeligt er indberettet i en database, hvor tekstlængde har været begrænset af et indberetningsfelt og det har været nødvendigt at forkorte ordene.