Nyker stationsby Udskriv denne side...
 

Klik for stort udsigtskortPå grund af udviklingen i landbruget oplevede Nyker sogn en kraftig stigning i indbyggertallet i første halvdel af 1800-tallet, og da jernbanen kom i begyndelsen af 1900-tallet, blev det indledningen til en ny periode med stor vækst. Som stationsby forandrede Nyker sig betydeligt.

Stationsbypræget er stadig tydeligt. Skråt over for kirken i nærheden af den tidligere stationsbygning ses en klynge villaer fra 1900-tallets begyndelse. Bebyggelsen er værdifuld set med arkitektoniske øjne, og den er desuden med til at fortælle om Nykers udvikling. Her ser man de bygningsmæssige resultater af den vækst, jernbanen blev anledning til. Allerede i slutningen af 1800-tallet var det blevet til nyt andelsmejeri, to missionshuse og bibliotek, og i 1913, samtidig med jernbanen, byggedes forsam-lingshuset.

Oplevet snit i Nykers gamle station.Byens kerne domineres naturligvis af rundkirken. Mod vest ligger den nyeste del af Nyker, en større parcelhusudstykning, og her findes et af jernbanens tydeligste spor. Den sydlige grænse mellem parcel-huskvarteret og det åbne land markeres af en cykelsti, som er anlagt på den tidligere banelinje.

Den lille rundkirke i Nyker er bemærkelsesværdig. På en plæne ved landevejen ligger den arrede rundkirke med sit tag af træspån. Kirken omkranses af et stengærde med jernringe, som engang har været brugt til tøjring af trækdyr. Når man betragter kirken i samspil med det skarpt skårne klokketårn, så fremstår den som en arkitektonisk perle.

Oplevet snit ved Klemensker gamle station og den markante silo.
Langs hovedgaden spænder bebyggelsen fra 1920'ernes fine murermesterhuse, over 1950'ernes snusfornuftige rødstensvillaer til 1960'ernes masseproducerede typehuse. Nykers smukke station fotograferet fra det tidligere jernbaneterræn. Det er en fornøjelse at opleve det eksemplariske vedligehold.

 

Stationsvej 15. Nyker Pakhus ved stationen.

Den tidligere stationsbygning., som ligger skråt over for kirken, er arkitektonisk værdifuld med granit-sokkel, hvide tandsnitsgesimser og strømskifter i gavlene. Indre Missions hus Salem ligger, hvor jern-banen i sin tid krydsede landevejen. Bygningen er, trods en uheldig tagudskiftning, et fint eksempel på byggeri i den periode, da troen stod stærkt på Born-holm. Nordvest for Nyker ses flere af de store gårde, som var årsag til Nykers vækst gennem 1800-tallet.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887. 1:20.000. Klik for stort udsigtskort Nyker Hovedgade 31. Enkel stationsbyarkitektur fra 1916. Bevaringsværdi 4