1 Allinge Kirke, sengotisk oprindelse, ombygget
1892 af M. Bidstrup, gulkalket med kamtakkede
blændingsgavle

2 Tejn Distriktkirke, opført 1949 af arkitekt E.
Grauslund, placeret højt over byen

3 Ols Kirke, romansk rundkirke ca. 1200, den
ligger frit i landskabet på en bakke og er synlig
viden om

4 Rø Kirke, tegnet af M. Bidstrup 1888 som
en kopi af en mindre romansk kirke

5 Gudhjem Kirke, tegnet af M. Bidstrup 1893,
mørkegrå stenbrudsgranit, nyromansk stil

6 Østerlars Kirke, rundkirke 1150 med fritstående
klokketårn, fin udsigt til kirken med omgivelser
fra sydvest

7 Østermarie Kirke, tegnet af Andreas Clemmensen
1891 i romansk stil, ligger smukt set fra landevejen

8 Svaneke Kirke, sengotisk oprindelse, ligger på
grænsen mellem by og land

9 Sankt Ibs Kirke, romansk langkirke, fritliggende
klokketårn, ligger frit i landskabet og ses viden om

10 Sankt Bodils Kirke, en romansk kirke, fritliggende
klokketårn, ligger lidt hævet over omgivelserne

11 Nexø Kirke, sengotisk langkirke, karakteristisk tårn
i kamp og bindingsværk afsluttet med løgspir

12 Sankt Pouls Kirke, senromansk langkirke,
fritliggende klokketårn, smukt beliggende på en
flad bakke

13 Sankt Peders Kirke, fuldt bevaret lille, romansk
kirke, ligger frit i landskabet i jævnt terræn

14 Aa Kirke, anseelig, oprindelse romansk langkirke,
stærkt ombygget gennem tiden, karakteristisk
dobbelttårn

15 Nylars Kirke, romansk rundkirke 1100-1200,
fritbeliggende mellem vandlidende i lavtliggende
områder

16 Rønne Kirke, senromansk oprindelse, gennem-
gribende ombygning 1918

17 Knuds Kirke, romansk langkirke, fin udsigt
til kirken og præstegården fra nord

18 Nykirke, romansk rundkirke ca. 1150, med frit-
stående klokketårn, teglkeglen kan stort set ses
fra alle kanter

19 Klemensker Kirke, opført 1882 af L. H. Knudsen,
ses klart i byprofilen fra syd som et varetegn
sammen med det høje silotårn

20 Hasle Kirke, en lille, sengotisk, hvidkalket kirke

21 Ruts Kirke, romansk langkirke, fritstående klokke-
tårn, ligger frit og højt i landskabet, vidt udsyn

22 Vestermarie Kirke tegnet af M. Bidstrup, opført
1883-85