Litteraturliste Bornholm Kommuneatlas

Architectura 15, Arkitekturhistorisk årsskrift,
Selskabet for Arkitekturhistorie, København 1993.

Bangsbomuseet m.fl.: Krudttårnet i Frederikshavn, Frederikshavn 1976.

Bevaringsplan Svaneke, Nationalmuseet 1969.

Bjørn, Claus m.fl. (red.): Det danske landbrugs historie, bd. 1, Landbohistorisk Selskab 1988.

Blangstrup, Chr. (red): Salmonsens Konversations Leksikon, 2. udg., København 1923.

Bornholms Historiske Samfund, Hammershus, Rønne 1997.

Bornholms natur, Bornholms velkomstcenter og Bornholms amt 1996.

Bruun, Daniel: Danmark Land og Folk, bd. 5, Gyldendal 1919.

Byen, landet og havet, Bind 1, Bornholms Historiske Samfund 1971.

De Bornholmske landkirkers omgivelser, Bornholms Amtskommune 1982.

Denne Uges Bornholm, Ugerne 26, 34 og 38-41,
Bornholms Tidende A/S 2001.

Egevang, Robert: Det gamle Rønne, Nationalmuseet, København 1974.

Egevang, Robert: Nexø - Historiske huse og byens borgere - Købstad i 650 år, Nexø Museum 1995.

Egevang, Robert og Larsen, Flemming: Svaneke - Guide til Byens Historie, Byforeningen Svanekes Venner 1993.

Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne
Guide til Byens Historie, Rønne Byforening 1995.

Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne købstad
i 650 år, Rønne Byforening, Rønne 1977.

Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvaret i Byggeriet, Byggeriet i Forsvaret, København 2002.

Fortidsminder på Bornholm, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning 1991.

Hammeren og Hammershus, Skov- og Naturstyrelsen, Vandreture i Statsskovene nr. 50.

Hammershus, Bornholms Historiske Samfund 1997.

Hammershus - Guide, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1999.

Hammershus i tekst og tegninger - en vandretur gennem borgruinen, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1991.

Hansen, Edmund og Thoms, Johannes: Bornholm 1945, Byer bombet - og genopbygget, Byforeningen for Rønne 1993.

Hansen, Finn: På tur i Bornholms natur, Temabøger 3. oplag ved Bornholms Velkomstcenter og Bornholms Amt 1996.

Hansen, Mona og Poulsen Valdemar: Geologi på
Bornholm, 2. udg., København 1977.Havneundersøgelse - En undersøgelse af 23 Bornholmske havne, Bornholms Amtskommune 1981.

Hjort, Hans (red): Bornholmernes land I og II, Bornholms Tidendes Forlag og Bogtrykkeri Rønne 1944.

Huse i Sandvig gennem 200 år, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Allinge-Gudhjem Kommune, Bornholms Museum 1989.

Huse i Aakirkeby, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Aakirkeby Kommune Registrant nr. 3 1989.

Johannesen, Erik: Danmark Nu 3, Høst og Søn 1998.

Jørgensen, Jens Riis: Huse i Sandvig gennem 200 år, Bornholms Museum 1989.

Jørgensen, Jens Riis: Rådhusets bygmester, Rønne 1984.

Kibsgård, C. H. og Nørgård, P.: Bornholm - den grønne rejsefører, 1996.

Klindt-Jensen, Jørgen: Barokken i Rønne Fæstning, Rønne 1952.

Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmernes Mad - en kulturhistorisk kogebog, Bornholms Museum 1991.

Knudsen, Ann Vibeke: Bornholms Gamle Kirker, Bornholms Museum 1999.

Knudsen, Ann Vibeke: Bygningskultur Omkring Østersøen, grænseregionalt samarbejde 1997-98.

Knudsen, Ann Vibeke: Søholm Bornholmsk keramik, Bornholms Museum 1992.

Knudsen, Ann Vibeke og Larsen, Niels-Holger: Erichsens Gård i Rønne, Bornholms Museum 1993.

Kofoed, Anker E.: Christiansøs historie, Christiansøs Museum 1984.

Kommuneatlas Rønne, Bevaringsværdier i byer og bygninger, Miljøministeriet Planstyrelsen/Rønne Kommune 1990.

Kulturhistoriske Interesseområder - Fredningsplanlægning, Bornholms Amtskommune, Teknisk Forvaltning 1983.

Landbrugsmuseet Melstedgård, Bornholms Museum 1988.

Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet, Bornholms Museum 1983.

Larsen, Niels-Holger: Møllerne på Bornholm, Raadvad/Bornholm og Bornholms Museum 1998.

Larsen, Niels-Holger: Naturstensbygninger, Historie og vedligeholdelse, By og Land 2001.

Larsen, Niels-Holger: Silderøgerierne ved Hasle, Bornholms Museum 1991.

Larsen, Niels-Holger: Vor fæstning Rønne, artikel i Det offentlige bygger og vedligeholder, Kulturarvsstyrelsen 2002.

Lauridsen, Søren og Halberg, Kaj: Turen går til Bornholm og Ertholmene, Politikens Forlag A/S 2000.Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt 1998.

Mikkelsen, Valdemar M.: Bornholms natur, beboere og naturfredning, Bornholmske Samlinger II rk. 2. bd 1966.

Miltheis, Vilhelm: Bornholms geologi, København 1930.

Natur Bornholm guide, Aakirkeby 2001.

Nexø Før og Nu, Gornitzkas Trykkeri 1984.

Nielsen, Finn Ole Sonne: Forhistoriske Interesser, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning 1996 (FI).

Nielsen, Finn Ole Sonne: Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning 1998 (MB).

Nielsen, Finn Ole Sonne: Sten- og jorddiger på Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning 1992.

Nielsen, Niels: En by vokser til, Rønne 1959.

Nielsen, Richard og Sørensen, Thorvald (red): Bogen om Bornholm, Danskernes Forlag A/S 1957.

Malmros, Claus: Skovens udnyttelse på Bornholm i bronze- og jernalder, i Viggo Nielsen, Oltidsager i Danmark, 2000.

Nielsen, Viggo: Oldtidsagre i Danmark, Bornholm, Jysk Arkæologisk Selskab 2000.

Norn, Otto: Bornholms byer og fæstningen Christiansø, 2. udg., København 1967.

Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden, Bornholms Tidende, 1993.

Pfeffer, Heidi: Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik i 150 år, 1993.

Rosenquist, Ulla: Havnebyer og fiskerlejer, Bornholms turistråd, Bornholmernes Tryk 1991.

Ruge, Emil og Iver Madsen: Rønnebogen, Rønne 1952.

Skaarup, H.E.: Rønne, Fæstningsby og forsvarsanlæg, Rønne Byforening 1995.

Skaarup, H.E.: Østre Landsdelskommando, Bornholms Militære Domiciler, Ringsted 1985.

Steenbergs Tegnestue ApS og Box 25 Arkitekter: Boliger i Rønne, Arkitekter København 1988.

Trap, J.P.: Danmark, Bornholms Amt, 5.udg., Gads Forlag 1955.

Zartmann, M.K.: Rønne by og borgere, Rønne 1927.

Danmark, Topografisk kort 1:50.000, 1812 III-IV, Bornholm og Christiansø, Kort & Matrikelstyrelsen 2000.

Danmark 1:20.000, Geodætisk Institut 1950.

Danmark 1812 III NV:1:24.000 Geodætisk Institut 1987.

Generalstabens Topografiske kort 1:20.000, 1888.

Generalstabens Topografiske kort 1:20.000, 1916.