Mere information om Bornholm Kommuneatlas

Følgegruppen i Rønne Kommune bestod af:


Thomas Thors, borgmester
Hans Kurt Nielsen, udvalgsformand for Teknik og Miljø
Bjarne Ildsted Bech, repræsentant for Rønne Byforening
Preben Niby, repræsentant for Forsvarsmuseet
Jan Titiaan van Gilse, konst. teknisk chef
Lars Algreen*, Teknik og Miljø
Elsebeth Pedersen, Teknik og Miljø
Jens Lau, repræsentant for Rønne Handelsstandsforening
Niels Ferup, repræsentant for Destination Bornholm
Niels Foght Hansen, Lokalhistorisk Arkiv
Søren Rasmussen, Miljøministeriet

Følgegruppen i Hasle Kommune bestod af:


Arne Lund, Nyker Borgerforening
Elsebeth Petersen, Klemensker Borgerforening
Anni Jensen, Hasle Turistforening
Hans Jørn Karlsen, Vang Grundejerforening
Kirksten Koefoed, Årsballe Borgerforening
Kurt Marker, Sorthat/Muleby Borgerforening
Bjarne Kristensen, borgmester
Knud Erik Thomsen*, sekretær i følgegruppen
Kaj Erik Mortensen, teknisk udvalgsformand
Helen Sørensen, Lokalhistorisk Samling
Jørn Uffe Hansen, Lokalområdet Rutsker
Kenny Persson, Lokalområdet Tofte

Følgegruppen i Allinge-Gudhjem Kommune bestod af:

Leif Frikke Schmidt, Teknisk Forvaltning
Gugga Zakariasdottir*, Teknisk Forvaltning
Eske Møller, Kulturministeriet
Erling Nielsen, Rø Borgerforening
Svend Torben Jensen, By- og Mindeforeningen i Gudhjem
Ejner Greve, Østerlars Borgerforening
Preben Hagedom Pedersen, Allinge-Sandvig Byforening
Sten Kure, Tejn Borgerforening
Jesper Reinfeldt, Østermarie Borgerforening
Jacob Jensen, Bølshavn Frihed
Anne Marie Frigård, ASTE
Steen Colberg Jensen

Følgegruppen i Nexø Kommune bestod af:

Bjarne Drejer Christensen*, Teknisk Forvaltning
Ebbe Keld Petersen, Kulturministeriet
Finn Larsen, Nexø Kommunes Bevaringsråd
Verner Clausen, Nexø Kommunes Bevaringsråd
Thor Møller, Nexø Kommunes Bevaringsråd
Ib H. Møller, Nexø Kommunes Bevaringsråd
Jørgen Badsted, Nexø Kommunes Bevaringsråd
Flemming Larsen, Bornholms Kulturmiljøråd
Niels Aakjær, naturvejleder

Følgegruppen i Aakirkeby Kommune bestod af:

 

Jan Harvest*, Aakirkeby Kommune
Mogens Sonne, Aakirkeby Kommune
Jytte Schärer, Aakirkeby Kommune
Erik Kristoffersen, Arnager Borgerforening
Niels Christensen, Vestermarie By- og Sogneforening
Henning Nielsen, Aakirkeby Borgerforening
Poul Erik Munk, Pedersker Lokalforening
Claus Rasmussen, Nylars Borgerforening
Kylle Smed, SYTE
Niels Chr. Clemmensen, Kulturministeriet
Følgegruppen i amtet bestod af: H.V. Jørgensen, Foreningen Bornholm
Jens Wichman Hansen, Bornholms Landøkonomiske Forening
Svend Aage Kristensen, Bornholms Husmandsforeninger
Hans Chr. Olsen, kommunal skovfoged
Tom Nielsen, Bornholms Statsskovdistrikt
Bjarne Westerdahl, TMU-amtet
Svend Gunnar Kofoed-Dam, TMU-amtet
Jacob Kjøller, TMU-amtet
Teddy Kofoed, TMU-amtet
Leif Olsen, TMU-amtet
Jette Nykjær Iversen, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning
Gerda Kofod, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning
Samt de med * mærkede repræsentanter fra de
andre følgegrupper
Ann Vibeke Knudsen, Bornholms Museum, deltog i
følgegrupperne i Rønne, Hasle og Amtet
Niels-Holger Larsen, Bornholms Kulturmiljøråd, deltog
i følgegrupperne i Allinge-Gudhjem, Nexø og Aakirkeby
  Herudover deltog i følgegruppearbejdet
Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a.
Hannelene Toft Jensen, Kulturarvsstyrelsen
Kolofon:

Titel
Bornholm - atlas over byer, bygninger og miljøer
Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2003

Manuskript
Projektansvarlig arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen

Jørgen Butzbach, studielektor: Naturgrundlaget
Peter Roland Larsen, journalist: Kulturlandskabet
Susanne Andersen, Kulturarvsstyrelsen: Forhistorien og Bornholm i middelalderen
Ann Vibeke Knudsen, museumsleder: Historiske hovedtræk,

Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. og Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a.:

Arkitektoniske hovedtræk
Anne-Grete Andersen, byplanlægger

Gøsta Knudsen, arkitekt og Torben Holm, museums­inspektør, har udarbejdet forundersøgelsen samt registreringen af kulturmiljøerne. Dette materiale er bearbejdet til manuskript af Peter Roland Larsen, journalist

Enkeltbygnings registreringen: Byfornyelsesselskabet Danmark SM.B.A.

Foto og tegning
Age Lund Jensen arkitekt m.a.a., fotograf Anne-Grete Andersen, byplanlægger

Gøsta Knudsen, arkitekt m.a.a.

Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a.

Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. Jørgen Butzbach, studielektor Byfornyelsesselskabet Danmark

Luftfotos side 20-24: Winther Airphoto

Historiske fotos og kort Arkiver og museer på Bornholm

Redaktion
Hannelene Toft Jensen, Kulturarvsstyrelsen

Grafisk design og korttegning Etcetera Design

Kort
Udsnit af kort, hvortil Kort & MatrikelstyreIsen har ophavsret, er gengivet med tilladelse (G3-94)

Internet versionen:

Denne applikation er udviklet i samarbejde med Bornholms Regionskommune og Kulturarvsstyrelsen.

Konsulent:
Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen.

Medarbejdere:
Gert Bech-Nielsen, arkitekt m.a.a.
Flemming Hansen, civilingeniør

Tilpasning:
Bo Bech-Nielsen
Jeppe Bøgede Andersen

Fotos af udsigter:
Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a.

Redaktion
Susanne Andersen, Kulturarvsstyrelsen