Ypnasted Udskriv denne side...
 

Historien. Kort fra 1887. 1:5.000.Ypnasted ligger for foden af den stejle klippekyst mellem Gudhjem og Svaneke. Landskabet er stærkt kuperet, og både nord og syd for Ypnasted markerer sprækkedalene sig. Kysten er indskåret og stenet. Langs kysten ved Ypnasted løber den gamle redningssti.

Bebyggelsen bærer præg af, at husene er placeret på terrænets vilkår. Husene og husmandsstederne ligger uden nogen egentlig orden, det eneste gennemgående træk er, at de orienterer sig langs kysten neden for den stejle kystskrænt.

Ypnasted er grundlagt omkring 1700. I 1814 blev den beskrevet som et sted med syv huse på bondejord. Kun tre beboere ernærede sig på det tidspunkt ved fiskeri.

Ypnasted ligger ved en stenet kyst. Bygningerne i Ypnasted er velbevarede, gamle huse med karakteristiske sortmalede trægavle og strittende husbrande. Oplevet snit og kig til den fine og lidt gemte bebyggelse.

Ypnasted var et lille fiskerleje. Husene var beskedne. Allerede i 1920'erne blev de første taget i brug som sommerboliger, og i dag er de fleste sommerhuse.
Ypnasted ligger isoleret og meget naturskønt. Stedets bevoksning slører de fleste huse, hvilket giver området en privat karakter og dæmper indtrykket af en samlet bebyggelse. Flere af husene har en meget flot og bred havudsigt. Der er mange gamle og velplejede bygninger, og byggeskikken slår igennem: Sortmalede trægavle med de karakteristiske husbrande.

Havnen er beskeden. Den nuværende havn i Ypnasted ligger oven på en tidligere brygge af sten. Betonmolen er fra 1970-80. Denne vej, der løber parallelt med kysten, er bygget på opfyld fra vejarbejde. Skuret er opsat ca. 1980. Ypnasted 19. Fint, enkelt lille bindingsværkshus. Bevaringsværdi 4.

Ypnasted 8. Udlænge langs vejen med bevaringsværdi 3.Nord for Ypnasted havn ligger en lille mole kaldet Haraldshavn efter fiskeren Harald Hansen. Under den tyske besættelse blev der herfra udskibet mange flygtninge til Sverige, ligesom modstandsbevægelsen via havnen modtog betydelige våbensendinger. Altsammen fordi havnen ligger så afsides. Der har aldrig udfoldet sig noget stort fiskeri fra denne havn. Før i tiden brugte fiskerne at hejse bådene op på molen, når storm var i anmarch.

Klik for stort udsigtskort