Rutsker Sogn Udskriv denne side...
 

Klik for stort udsigtskortRutsker sogn ligger i den nordvestlige del af Bornholm i et stærkt kuperet og højtliggende område. Sognet har en 6,5 kilometer lang, vestvendt kystlinie mod Østersøen. Til sognet hører desuden en enklave, der ligger isoleret mod øst omgivet af Olsker, Rø og Klemensker sogne. Denne Rutsker Højlyng med Rutsker plantage blev sognets andel i den oprindelige fælles Højlyng. I Rutsker plantages nordvestlige hjørne er der en stor stensamling, 'Stenrøret', der antagelig er dannet af mennesker, men baggrunden for samlingen er ukendt.

Syd for Ruts kirke ligger Rutsker Kirkeby med den gamle kirkeskole opført i 1900, og nord herfor ved Myseregård i det åbne land ligger Centralskolen fra 1961. Den fungerer nu som feriecenter. Længere nordpå ved Karensminde finder man endvidere den tidligere Nordre Skole.

I Rutsker ligger det tidligere Andelsmejeriet Hammersdal fra 1898. Mejeribygningen bruges nu til mørtelværk. I Kåsby ligger Vestergård, som er en større svinefarm med flere beboelseshuse. I den sydlige del af sognet ligger Trekanten med et gammelt savværk og flere gårde, bl. a. Båsegård, der ligger højt og ualmindelig smukt i landskabet med en enestående udsigt over havet.

Fra nord ses Rutskers byprofil, hvor den lange lige række af næsten ens småhuse træder tydeligt frem. Fra kirken er der til alle sider en enestående udsigt over det bølgende landskab med kig til flere kirker. Krakken består af en lille samling af ens småhuse og husmandssteder, der ligger i en ret vinkel ude i det åbne landskab.

 

Umiddelbart syd for Vang ligger den fredede vandmølle ved Ringebæk. Syd for Vang ligger stenbrud- dene Ringebakken og Borreløkken. I bruddet i Ringebakkerne blev der produceret vejmaterialer. Granitbrydningen var betydelig.

Ruts kirke ligger markant placeret på kirkebakken, som er det højeste punkt på Nordbornholm.Rutsker sogn virker forholdsvis tæt bebygget, og bebyggelsen er meget forskelligartet.
Ruts Kirke ligger markant på toppen af Kirkebakken, der med sine 130 meter er det højeste punkt på nordøen. Kirken er sømærke. Kirken har en romansk oprindelse, men meget er gået tabt ved ombygninger og udvidelser. Kun apsis og kor er oprindelige. Ved vestdiget står det for Bornholm så karakteristiske klokketårn med kalket underbygning af kampesten og en overbygning af bindingsværk. Umiddelbart
øst for kirken ligger præstegården. Hele komplekset ligger for sig selv og har en stor dominans i landskabsbilledet.

Rutsker Kirkeby ligger syd for kirken. Det er en lille vejbebyggelse, der består af næsten ens, små huse malet i forskellige farver. Set fra nord ligner bebyg-gelsen en række kulørte perler på en grøn snor.

Hammersdal mørtelværk i det tidligere mejeri beliggende i Rutsker.I den nordlige del af sognet ligger Krakken, som består af en spredt række små huse eller husmands-brug, der ligger i en vinkel omkring Krakvej.

I området nord for Centralskolen og i området syd for Krakken findes ualmindelig mange gamle stengærder på markerne. Der findes tre typer: Udmarksgærderne omkring udmarkerne, rundgærderne omkring en privat jordlod og mellemgærderne i skel mellem to jordstykker.

Vest for Rutsker ligger Fuglesangen, som er en lille samling af gårde og huse, der ligger forholdsvis tæt i det smukke område.

De gamle veje i Rutsker sogn markeret på Generalstabens kort fra 1887. Ved den stejle vestkyst er der flere små fiskerlejer. Vang er det største, men der er også Helligpeder og Teglkås.

Ved klippekysten markerer den lodrette væg Hvidkløven ved Jons Kapel sig. Her fører en trappe ned til den fritstående klippe Prædikestolen. Syd for Prædikestolen er der en bred forstrand, hvor store rullesten har dannet havjættegryder i granitklippen.