Bodilsker Sogn Udskriv denne side...
 

Klik for stort udsigtskortBodilsker sogn rummer spændende spor fra fortiden. Omkring Melåens udløb i Østersøen ligger en flad, lav slette, som fra stranden breder sig gennem Gadeby og Store Kannikegaard.

På sletten findes den store mose Hundsemyre, der endnu i 1870'erne var en vandrig mose med mange fisk. Oprindelig gik der en vig helt ind til Store Kannikegaard, hvortil man endnu i det femte århundrede kunne sejle. Ved grøftegravning er der fundet skibsrester i engen. Jernalderfolket beboede vigens nordlige side. Hvor gårdene ligger i dag, er der registreret et stort antal brandgrave. Ved Store Kannikegaard er der fundet mere end 1200 grave, sognet er rigt på bautasten, og den største gruppe på 62 findes i skoven Gryet. Halvdelen er væltet. I den sydlige del af skoven ligger endvidere en røse, og her stod i sin tid den største af bautastenene. Stenen blev i forrige århundrede anvendt som gravsten på Nexø kirkegård. Området ved Gryet har ikke været genstand for arkæologiske undersøgelser, så man kender ikke forklaringen på de mange bautasten. Ved Kattesletsgaard er der et fredet areal med cirka 40 røser. Ved Stenseby findes jættestuen Bønnestenene bygget af 12 bæresten og to dæksten. Desuden er der en jættestue en smule nordligere ved Kyllingegård. Begge jættestuer er udgravet, og de har givet en del fund af keramik.

Her i Gadeby i den nordlige del af sognet ligger en sam- ling gårde og huse tæt på vejen mellem Rønne og Nexø. Stenbruddet ved Gadeby. Her ved Ellegård er et af de mange stengærder, som bønderne har bygget af markernes sten.

Sankt Bodils kirke er en romansk kirke i kløvet kampesten, kalksten og Nexø sandsten. Kirken består af kor, apsis og skib samt et anseeligt romansk tårn, som dog er tilføjet senere. Kirken har et sen-middelalderligt våbenhus, og på skibets nordside er der en tilbygning fra 1911 tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup. I kirkegårdens sydlige dige er der et smukt klokketårn med selve klokkestokværket i bindingsværk oven på en bygning i kampesten. Kirkebygningernes murværk er hvidkalket, og tagene er tækket med bly. Kirken har fungeret som forsvarskirke. Der er ikke nogen egentlig bydannelse omkring kirken.

Bodils kirke med det karakteristiske klokketårn.Bebyggelsen i Bodilsker sogn ligger fladt i landskabet. I nord og mod syd virker sognet tæt bebygget, men der er ikke tale om bymæssig bebyggelse. Den største koncentration af bebyggelse ligger ved kysten ved Balka. Det er et boligområde, der består af gamle bindingsværkhuse, nye parcelhuse, hytter og nye træhuse. Alt sammen i en tæt, farverig blanding af huse, som både benyttes som helårshuse og som sommerhuse. Umiddelbart syd for bebyggelsen ved Balka ligger der et sommerhusområde, der overvejende består af forskelligfarvede træhuse samlet
i en gammel sandflugtsskov ved stranden.

I Stenseby er der en mindre samling huse. Bebyggelsen har sandsynligvis udspring i anlæggelsen af en station på jernbanelinjen Rønne-Nexø. I Stenseby var der mejeri og andelskølehus og brugsforening.
Kannikegærdet er en samling af store gårde ved landevejen til Nexø. Gårdene er trukket tilbage fra vejen, men danner alligevel et klart og tydeligt bebyggelsesmønster i det flade landskab.

Ved Balka Strand er der en beskeden bådehavn. Ved havnen er der flere smukke, gamle skure i både træ og granit.I sognets nordlige del ligger Gadeby, en lille, tæt bebyggelse ved en sidevej til Rønne-Nexø landevejen. Bygningerne er indbyrdes meget forskellige, men i proportionerne har de meget tilfælles, hvorfor bebyggelsen får et sammenhængende præg. Ved Bodils kirke er der en mindre bebyggelse, her ligger to af sognets gamle skoler, Nordre hovedskole fra 1862 og den gamle Nordre forskole, bygget i 1889. Isoleret på den bare mark ligger desuden missionshuset Salem opført i 1905.

Flere steder i sognet finder man stengærder bygget af sten, som bønderne har samlet på markerne. I sognet har der været en del stenbrud, og nord for Bodils kirke findes endnu et, som er i aktivitet.

Bodilsker sogn markeret på Generalstabens kort fra 1887. Kort 1:50.000.