Knudsker Sogn Udskriv denne side...
 

Klik for stort udsigtskortKnudsker sogn omgives af Nyker, Vestermarie og Nylarsker sogne samt Rønne Købstad, og dermed
kan det konstateres, at Knudsker sogn i dag er en integreret del af Rønne. I sognet har der været betydelige industrier, mest baseret på kaolinler og granit. Stenbruddet og lergravene er nu delvist ude af drift, og der er intentioner om at omdanne området til en grøn ring omkring Rønne. Der er større skovområder i sognet, og der er tre og en halv kilometer strand.

En lang række forskellige bebyggelser markerer sig i sognet. Først og fremmest Sankt Knuds Kirke, der er en lille, rank bygning af romansk oprindelse. Kirken er hovedsagelig opført af kløvede kampesten. Dog er detaljerne, for eksempel de smukke portaler, udført i silurkalk fra Limensgade-egnen. Kirken ligger på den bare mark som nabo til den store præstegård og et tidligere missionshus.

Sankt Knuds kirke er en oprindelig romansk bygning. I 1887 har den fået ombygget det gamle tårn, der dog stadig rummer interessante spor fra det oprindelige. Apsis, kor og skib er samtidige. Kirken er bygget af rå, kløvet kamp, der er hvidkalket.Det lille bysamfund, Knudsker, repræsenterer en varieret bebyggelse med flere gamle huse, blandt andet den gamle skole fra 1844. Den oprindelige skolebygning (i bindingsværk) er velholdt. Den senere tilbygning fra 1934 har flot murværk og store, sprossede vinduer. Men desværre har bygningen fået et nyt saddeltag med udhæng. Det skæmmer den smukke bygning, som oprindelig havde halvvalmet tag. Skolen ligger med et flot kig til Rønne.

Møllevangen er en meget struktureret bebyggelse med en markant grænse til det åbne land. Der er tre bebyggelsestyper i Møllevangen: Det ældste mønster udgøres af en lang række næsten ens småhuse med forhaver, der ligger helt ud til landevejen. Midt i rækken er der en pladsdannelse, hvor den nu lukkede købmandsbutik samt en bager lå. Næste bebyggelsesmønster består af lave rækkehuse, der ligger vinkelret på de små længehuse ved landevejen. Det tredje bebyggelsesmønster består af ensartede parcelhuse, der ligger langs en gade parallelt med landevejen. Møllevangen er en fin bebyggelse lidt ensomt beliggende, men med mange kvaliteter.

Efterskolen i Blykobbe plantage er oprindelig bygget som tuberkulose-sanatorium (1907). Portalerne i Knuds Kirke er smukke. De er hugget ud af silurkalk fra Limensgade-egnen. Knuds Kirke markerer sig i det flade landskab kun
omgivet af præstegården og et tidligere missionshus.

 

Stavelund er en lille samling mindre gårde og huse, der ligger i en vinkel syd for kirken. Bebyggelsen ligger i to grupper og virker lidt åben og forblæst.

Ved Skovsholm umiddelbart øst for Rabækkeværket ligger en tæt, sammenhængende bebyggelse omkring Kanegårdsvej. Bebyggelsen består af større villaer, der gemmer sig bag høje hække.

Kærby består af en spredt bebyggelse af gårde og huse. Den ligger smukt mellem eng og skov. Umiddelbart øst for Blykobbe Plantage ligger den smukke Almegårds Kaserne.

Stavelund er en lille samling af gårde og huse, der ligger koncentreret ude på den bare mark. Der er tre typer bebyggelse i Møllevangen. En af dem består af lave rækkehuse. Ved Skovsholm øst for Rabækkeværket ligger en samling større villaer, der gemmer sig bag høje hække.

Knudsker sogn med de gamle veje markeret på Generalstabens kort fra 1887. Kort 1:50.000.