Sommerhuse ved Snogebæk Udskriv denne side...
 

Syd for Snogebæk finder man en meget vellykket sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen knytter sig til Turistvej - en lang, snorlige vej, der fra Snogebæk løber gennem det tætbevoksede område.

Husene er meget forskellige, men det er et gennemgående træk, at de er bygget af træ. Nogle steder gemmer husene sig blandt træerne, ogdermed slår skovpræget igennem.

 

Det giver området en særlig karakter, at der ikke er individuelle hegn og haver omkring hvert enkelt hus.

Sommerhusene ligger ved en af øens meget fine sandstrande. Langs stranden er der et ufrugtbart bælte af flyvesand og hævet havbund. Det meste af det småbakkede område er bevokset med lyng og tilplantet med nåletræer.

Sommerhusene ligger ikke på lige rækker. Det er stærkt medvirkende til, at bebyggelsen ikke dominerer bevoksningen. Udsnit af Generalstabens kort fra 1887 med indtegning af gårde og mindre huse i området samt det gamle stiforløb. Kort 1:10.000. Sommerhusområdet domineres af den tætte sandflugtsskov, som sommerhusene helt har underordnet sig.

Klik for stort udsigtskortDe fleste sommerhuse er bygget af træ. De repræsenterer mange bebyggelsestyper fra 1920'erne og fremefter. Selvom næppe to huse er ens, så forekommer området sammenhængende. Stærkt medvirkende til det er, at der ikke er markerede skel mellem husene, og at bevoksningen er meget ensartet. Det vil sige, at der ikke - til forskel fra så mange andre sommerhusområder - er skabt små haver eller individuelle hegn omkring hvert enkelt hus. Man har derimod respekteret den eksisterende beplantning. Skoven har fået lov til at dominere området, og ikke mindst derfor er dette sommerhusområde særdeles vellykket.