Feriekolonien Egilsholm Udskriv denne side...
 

Feriekolonien Egilsholm er en - i arkitektonisk forstand - usædvanligt spændende træbygning, som ligger i Sømarken i Pedersker. Bygningen er blevet brugt som feriekoloni, siden den blev bygget i 1917. Først blev den drevet af Børnehjælpsdagen i København, som sendte, som det hed dengang, svagelige skolebørn til Egilsholm. I 1947 blev kolonien overtaget af København. Egilsholm blev bygget af fyrmesterens søn fra Hammeren. Hans fødenavn var Stig Beldring, men efter et ophold i Sydafrika skiftede han navn til Stanley Beldring. Under 1. Verdenskrig tjente han en del penge på konservesproduktion.

Mellem sidefløjene mod øst er der et lyseblåt indgangsparti med mange snedkerdetaljer. Fra Egilsholm feriekoloni er der gennem det tilplantede klitlandskab fint kig til havet.

 

Gammelt foto fra spisesalen, som ligger i den rundebygning. Takket være vinduerne i den øverste etage er her et overraskende lys.

Det specielle, granitopmurede vandtårn markerer på imponerende vis adgangen til feriekolonienEgilsholm ligger i et lyngdækket og fyrretræsbeplantet flyvesandsområde. Bygningerne ligger højt over stranden, men er omgivet af fyrretræsplantagen. Kun ad stien til stranden får man udsyn til havet. Kolonien er opbygget med en rund midterbygning og en indskudt overetage. Til denne bygning er tilføjet tre længer. Hovedindgangen er mellem to af fløjene og vender mod syd. Ved indgangen er der et vindfang. Bygningsdelen mellem de to sidefløje er dekoreret med fine snedkerdetaljer, og indgangspartiet er malet lyseblåt. Den øvrige del af den runde bygnings facader samt længerne er rødmalede og forsynet med hvide, småsprossede vinduer. Rundt om dørene er der træskærerarbejder bemalet i kraftige farver. I nærheden af kolonien ligger et højt vandtårn bygget i granit. Til vandtårnet er bygget to mindre bygninger i bindingsværk.
Egilsholm fremstår i en klar, geometrisk form. Med de mange træskærerarbejder fremstår kolonien som et smukt bygningsværk af høj arkitektonisk kvalitet. I den mørke skov virker de stærke farver på bygningen livgivende.

Oplevet snit fra havet til Egilsholm.Arkitekt Valdemar Hansen Hammer tegnede Egilsholm. Hans hovedværk som arkitekt var det nu nedrevne Alexandrateater i København. Han tegnede bl.a. også en del store sommerboliger i Nordsjælland.

Klik for stort udsigtskort